hungarian

Feng Shui 

Mi az a Feng Shui? 

Feng Shui szószerinti forditása "Szél és Viz", de az eredeti kifejez Kan Yu, aminek a jelentése "az Ég és a Föld útmutatása". Ezt az ősi kinai müvészetet és tudományt a keleti emberek már évezredek óta alkalmazzák életük harmonikusabb kialakitására. 

E tudomány egyik legrégebbi ága az úgynevezett "Idő és Hely" (Xuan Kong) Feng Shui, amely az örökké változó univerzális erők, a csi hatását vizsgálja az ember és környezete között. 

A feng shui célja hogy a látható és láthatatlan energiák harmonizálásával életünket egészségesebbé és sikeresebbé, kapcsolatainkat pedig boldogabbá tegye. 

Mi az a Csi? 

Helytelenül a csi kifejezést mint energia használják, holott az energia csak egy része a csinek. 

A csi a minden dolgok mögötti mozgató erő, univerzális őserő, amit helyesen és egyszerűen életerőnek hivunk. 

Mi a tévhit a Feng Shuiról? 

A feng shui elterjedése és népszerűsitése a nyugati világban maga után vonta annak leegyszerűsitését és sok esetben félreértését. 

A feng shui nem egy vallás, nem babonás hiedelem és nem lakberendezés kinai stilusban. 

Az a feng shui ahol a tanácsadó nem méri meg a szóban forgó épület fekvését egy iránytűvel, ahol a környezettanulmány és az időtényező kimarad felmérésbol az nem feng shui! 

Van e a Feng Shuinak tudományos alapja? 

A feng shui a metafizikához tartozik. A mai tudomány állása szerint annak eredményei nem mérhetők, habár a feng shui alapelvek szorosan kapcsolódnak többek között a kvantumfizikához, Einstein relativitáselméletéhez és ahhoz a természeti jelenséghez amit úgy ismerünk, hogy Pillangó Effektus (Butterfly Effect). 

Mit csinal egy feng shui tanácsadó? 

Egy feng shui tanácsadó több évre kiterjedő formális oktatásban vesz részt úgy a hagyományos feng shui tudományokban mint az ahhoz kapcsolodó taoista filozófiában és művészetekben. Tökéletesen érti és alkalmazza a Jin-Jang teóriát, az Öt Elem teóriát és otthonos a Változások Könyve (I Ching) cimű klasszikus munkában. A feng shui tanácsadó ismeri és használja a kinai iránytűt az ún. Luo Pan-t és tisztában van a Nyolc Trigram alkalmazásával, amely a feng shui matematikai nyelvezete. 

A szakmailag képzett feng shui konzultáns világosan érti és alkalmazza ennek az ősi tudománynak és művészetnek a fent emlitett alapelveit és a harmónia megteremtésével segiti az egyént egy boldogabb és egészségesebb élet kialakitásában. 

Ki az aki hasznosithatja a feng shuit? 

Minden személy úgy az otthonában mint a munkahelyén hasznosithatja a feng shuit. Az alábbiakban egy néhány a feng shui pozitiv hatásáról:
  • Kellemesebbé teszi a környezetet otthon és a munkahelyen
  • Megszünteti a stagnáló energiát
  • Javitja az egészséget
  • Növeli a motivációt és a kreativitást
  • Elősegiti a pozitiv társkapcsolatok kialakitását
  • Fejleszti a tanulási készséget
  • Segit a pereskedések és balesetek megelőzésében
  • Védelmet nyújt a betörések ellen
  • Segiti a jólétet
  • Elősegiti a harmónia megteremtését önmagunkban és környezetünkbenKinai asztrológia 

Mi az a kinai asztrológia? 

Nagyon sokan ismerik a kinai horoszkóp népszerű állatjegyeit, amit a személy születési éve szerint határozunk meg és egy rövid , érdekes karakter elemzést kapunk. Az állatjegyek igen leegyszerűsitett formája annak a gazdag múltra visszatekintő kinai asztrológiai rendszernek, amely több ezer évvel ezelőtt alakult ki Kinában. Ennek az ősi tudománynak és művészetnek két fő iránya ismeretes a Négy Pillér sorsmeghatározás (Ba Zi) és a Lila Csillag (Zi Wei Dou Shu). 

Születésünk pillanatában, az első levegővétellel magunkba szivjuk az akkor uralkodó csit, azt a domináló életerőt amely egy életre meghatározza azt a dinamikus rendszert amit úgy hivunk, hogy sors. 

A kinai gondolkodás szerint a sors nem elkerülhetetlen, cselekvésünk megváltoztathatja sorsunkat. Az univerzális csi, a földi csi és az emberi csi (életerő) kölcsönhatása határozza meg azt az utat ahonnan jövünk és ahova megyünk. A kinai asztrológia segit megérteni ezeket a megfoghatatlan erőket, energiákat és azok rendszerét és igy annak tudatában szabadon választhatjuk meg életünk helyes útvonalát. 

A Négy Pillér sorsmeghatározó horoszkóp kiszámitása a személy születési helye és ideje (év, hónap, nap és óra) szerint történik. A Négy Pillér diagram értelmezése során az élet minden területére kiterjedően világos utalást kapunk az illető lehetőségeiről és a történések idejéről. 

"A Négy Pillér teoriának a szépsége az hogy egyáltalán nincs titokzatos és babonás szájize. Minden logikusan megmagyarázható." -mondja Joseph Yu mester a taoista tudományok és művészetek világhirű szaktekintélye. 

A Lila Chillag a másik hagyományos kinai asztrológiai rendszer amely az északi sarkcsillag és a hozzátartozó konstellációk rendszerén alapszik. 

I Ching - A Változások Könyve 

Mi az az I Ching? 

Ha elfogadjuk azt a gondolatot, hogy szerves részei vagyunk a világegyetemnek, akkor el kell fogadjuk azt is, hogy mint egy rész kapcsolatot tudunk teremteni az egésszel, a mindenséggel. 

A Változások Könyve, az I Ching az a legősibb könyv, egy komplex rendszer, amelyet évezredek óta a mai napig használnak az ember és a világegyetem közötti kapcsolat elemzésére, jövendölésre. A könyvet az időszámitásunk előtt a tizenegyedik században King Wen és fia Zhou hercege állitották össze. A Változások Könyve egy történelmi eseményen, a Shang dinasztia hanyatlásán és a Zhou dinasztia felemelkedésén keresztül érzékelteti az emberi kapcsolat minden lehetőségét. A 64 hexagram rendszerezésével magyarázza az élet periodikus változásait. 

Amikor dillemában vagyunk vagy egy keresztúthoz értünk az I Ching bölcsessége új látószögbe helyezi problémánkat és világos útmutatással segit abban, hogy a legjobb döntést hozzuk a helyes út kiválasztásában életünk bármilyen területén. 

A legszélesebb körben elterjedt I Ching értelmező módszer az ún. filozófiai értelmezés, amely során egy történelmi képet, egy szimbolikus választ kapunk kérdésünkre. Ennek az értelmezésnek a gyenge pontja a szubjektivitás lehetőségének fennállása. 

Egy másik ismert módszer az ún. Wen Wang Gua ami reál megvilágitásban magyarázza a Változások Könyvét. A Jin-Jang és az Öt Elem teoria, valamint a 10 Égi Szár és 12 Földi Ág szisztéma alkalmazásával elemzi a hexagramokat. Ezt a módszert használják Kinában a hivatásos jósok, az I Ching konzultánsok és válaszaikban meglepően pontos, objektiv magyarázatot adnak. 

A fent emlitett módszereken kivül más technikák is ismertek az I Ching kielemzésében.